CEATL, Európska rada asociácií umeleckých prekladateľov, je medzinárodná nezisková organizácia so sídlom v Belgicku, ktorá bola pod touto hlavičkou založená v roku 1993 s cieľom iniciovať a uľahčiť výmenu informácií medzi asociáciami umeleckých prekladateľov v Európe, zintenzívniť spoluprácu a dať vedieť, čo sa robí pre to, aby sa zlepšilo spoločenské postavenie a pracovné podmienky umeleckých prekladateľov. V súčasnosti CEATL združuje 32 prekladateľských organizácií z 27 európskych krajín, má výkonný výbor (momentálne 5 členov), ktorý sa volí na obdobie 2 rokov s možnosťou opätovného zvolenia. Generálne zhromaždenie sa koná raz za rok a zasadnutie výkonného výboru dvakrát za rok vždy v inej členskej krajine.

CEATL sa zameriava na dva ciele. Monitoruje stav umeleckého prekladu a situáciu umeleckých prekladateľov v jednotlivých európskych krajinách. Zabezpečuje výmenu informácií a skúseností, ktoré prispievajú k zlepšovaniu a skvalitňovaniu prekladu a pracovných podmienok prekladateľov, a ktoré by mohli byť inšpiráciou aj pre iné krajiny.

CEATL pôsobí v oblasti ochrany právnych, sociálnych či ekonomických záujmov umeleckých prekladateľov v európskom kontexte a jeho cieľom je pomáhať národným asociáciám posilniť postavenie umeleckých prekladateľov.

Revue svetovej literatúry 4/2018

Revue svetovej literatúry 3/2018