PODUJATIA, KTORÉ SA USKUTOČNILI V ROKU 2010

 • Prednáška Sémantika a funkcia pádov v súčasnej slovenčine
 • Výročné členské zhromaždenie SSPUL 10. júna 2010
 • Letná školu prekladu 17. - 18. 9. 2010 v Budmericiach
 • Prednáška Etymologický výskum slovnej zásoby: teoretické a praktické aspekty
 • Prednáška Skloňovanie cudzích podstatných mien v slovenčinePODUJATIA, KTORÉ SA USKUTOČNILI V ROKU 2009

 • Prednáška Výskum spájateľnosti slov, jedno- a viacjazyčné slovníky kolokácií a ich využitie v teórii a praxi prekladu
 • Medzinárodný seminár Antické inšpirácie
 • Informácie o pripravovaných podujatiach do konca roka 2009
 • Prednáška Tendencie vývinu slovnej zásoby v posledných desaťročiach
 • Seminár Prechyľovanie osobných mien v slovenčine, najmä so zreteľom na verejné listiny
 • Hieronymove dni 2009 v Prahe
 • Spomienka na nedožité jubileum profesora Jána Horeckého
 • Cyklus prednášok o spisovnom slovenskom jazyku Spisovná slovenčina aj v roku 2009
 • Tvorivý pobyt a štipendium v Belgicku
 • Autobusový zájazd do Bologne
 • 31. ročník Letnej školy prekladu s ústrednou témou Editor, redaktor, prekladateľ
 • Prednáška Spájateľnosť slov a jej využitie v prekladoch, v jedno- a dvojjazyčnej lexikografii, v teórii a praxi prekladu
 • Výročné zhromaždenie SSPUL 20. mája 2009
 • Medzinárodný knižný veľtrh Svět knihy v Prahe
 • Vo veku nedožitých 82 rokov nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa, prekladateľka Magda Žáryová
 • Umeleckí prekladatelia : finančne podhodnotení odborníciPODUJATIA, KTORÉ SA USKUTOČNILI V ROKU 2008

 • Pokračovanie pravidelného cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu
 • Stretnutie s talianskym básnikom Robertom Mussapim
 • Medzinárodný okruhly stôl v Budmericiach na tému Literárne procesy dneška: Taliansko, Slovensko
 • Literárny večer v Zichyho paláci, hostia Niccolo Ammaniti, Francesca Duranti a Alberto Rollo
 • Cyklus prednášok o problémoch spojených s prácou prekladateľa:
  • Nástroje na skvalitnenie slovenského prekladu I.
  • Počítačové nástroje na skvalitnenie slovenského prekladu II.
  • Variantnosť v modernej slovenčine a jej uplatňovanie v praxi
  • Súčasný slovenský jazyk a tendencie v slovenskom pravopise s ohľadom na problémové javy...
 • Medzinárodný deň prekladateľov 2008
  Maďarská knižná nadácia ponúka granty pre zahraničných prekladateľov. Ďalšie informácie sú uvedené na stránke www.hungarianbookfoundation.hu.
 • Svetový zoznam prekladateľov detskej literatúry
 • Prekladateľská univerziáda 2008
 • Waltic – medzinárodný kongres spisovateľov a prekladateľov
 • Európska interaktívna terminológia v 23 jazykoch
 • Konferencia Ruská dráma v divadle po roku 1989
 • Slovník ruskej literatúry 11. - 20. storočia
 • Prednáška o Marguerite Durasovej
 • 30. ročník Letnej školy prekladu
 • Prednáška na tému Ako si vyplniť daňové priznanie
 • Prof. Jean-Marie Klinkerberg: Vzťah medzu textom a obrazomPODUJATIA, KTORÉ SA USKUTOČNILI V ROKU 2007

 • Stretnutie výkonných rád SSPUL a SSPOL
 • Zasadanie CEATL 2007
 • Článok a fotografie ku stretnutiu s výraznými osobnosťami umeleckého prekladu
 • Plán podujatí SSPUL v roku 2007
 • Správa o činnosti SSPUL za obdobie jún 2006 – jún 2007
 • Štipendium pre prekladateľov z írčiny aj z angličtiny
 • Ponuka štipendijných pobytov v Belgicku
 • Letná škola prekladu 2007 sa uskutočnila v dňoch 18. až 20. septembra v Budmericiach.
 • Cyklus prednášok Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade 2007
 • Prekladateľská univerziáda 2007
 • Deň prekladateľov 2007
 • Cena Zory Jesenskej 2007
 • Slovenské preklady Danteho (odborný seminár)
 • Cena P. O. Hviezdoslava za rok 2007
 • Medzinárodný seminár o humore a irónii v kultúrnej konfrontácii (3. - 4. 11. 2007, Budmerice)
 • Predvianočná akcia
 • Odborný seminár Aspekty redakčnej práce
 • 20.9.2007 – prezentácia knihy „Moje meno je červená“
 • Boli sme na knižnom veľtrhu v Prahe
 • Výročné zhromaždenie sa uskutočnilo v Bratislave dňa 13. júna 2007 o 15.00 hod. v Klube spisovateľov na Laurinskej ulici č. 2.
 • 19. jún 2007 - Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská
 • 20.6.2007 o 19.00 – Dante Alighieri: Peklo
 • 24. máj – A Compagnon: Démon teórie
 • 4. a 5. mája - Svět knihy Praha 2007
 • 9. máj - Prednáška Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade
 • 12. máj - Nová dráma, diskusné fórum o preklade
 • 14. máj - Stretnutie s Výraznými osobnosťami umeleckého prekladu (Pozvánka)
 • 16. máj - Prednáška Súčasný slovenský jazyk v umeleckom prekladePODUJATIA, KTORÉ SA USKUTOČNILI V ROKU 2006

 • Slovenský národný korpus a jeho využívanie pre potreby umeleckého i odborného prekladu
  V stredu dňa 13. 12. 2006 o 16.00 hod. sa v seminárnej miestnosti Univerzitnej knižnice (Klariská) konala prednáška na tému slovenský národný korpus a jeho využívanie pre potreby umeleckého i odborného prekladu. Prednášala vedúca SNK Dr. Mária Šimková.
 • II. medzinárodná konferencia - PREKLAD Z/DO MÁLO ROZŠÍRENÝCH JAZYKOV - Budmerice 2006
  V Domove slovenských spisovateľov v Budmericiach sa v dňoch 3. – 5. novembra 2006 konala už II. medzinárodná konferencia...
 • Cyklus 4 prednášok: Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade
  Ako prvá odznela prednáška o sociolingvistike, o otázkach jazykovej kultúry a o štandardizácii slovenčiny...
 • Je nemecká literatúra zaujímavá?
  V septembri 2006 pripraví SSPUL v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave jednodňový seminár, ktorý zmapuje súčasné trendy...
 • Translatologický seminár Federico García Lorca (1898 - 1936)
  V roku 2006 uplynie 70 rokov od smrti španielskeho básnika a dramatika F. Garcíu Lorcu. Jeho dielo patrí do klenotnice svetového...
 • Medzinárodný deň prekladateľov
  V rámci osláv Medzinárodného dna prekladateľov sa 28. septembra 2006 členovia SSPUL zišli na slávnostnom stretnutí v Zichyho paláci v Bratislave...
 • Prezentácia v tlači
  Materiály, ktoré vyšli v denníku SME dňa 29. 9. 2006 pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladateľov...
 • Fotografie z prezentácií Revue svetovej literatúry Číslo Revue svetovej literatúry, venované literatúre frankofónnej Afriky, prezentovala šéfredaktorka RSL Jarmila Samcová... Deň prekladateľa
  V septembri usporiada SSPUL slávnostné stretnutie umeleckých prekladateľov pri príležitosti Dňa prekladateľov. Zároveň bude tohtoročnému laureátovi slávnostne odovzdaná Cena Zory Jesenskej.
 • Prijatie u prezidenta republiky
  Pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladateľov, ktorý sa každoročne slávi na celom svete na Sviatok sv. Hieronyma, prvého prekladateľa Biblie a patróna prekladateľov, 29. septembra 2006 prijal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič na priateľskom stretnutí slovenských prekladateľov.
 • Cena Zory Jesenskej
  Výkonná rada ešte v roku 2005 rozhodla, že CZJ sa bude každoročne udeľovať za celoživotné prekladateľské dielo a bude spojená s finančnou odmenou 30.000,- Sk.
 • Reflexia aktuálnych otázok slovenského umeleckého prekladu s diskusiou
  V dňoch 26. a 27. mája 2006 sa v Budmericiach uskutoční dvojdňový pracovný seminár SSPUL.
 • Svet knihy - Medzinárodný knižný veľtrh Praha
  Cieľom návštevy medzinárodného knižného veľtrhu SVET KNIHY 2006 je získanie informácií o najnovšej zahraničnej produkcii v oblasti...
 • Dňa 23. 6. 2006 sa v priestoroch Goetheho inštitútu v Bratislave uskutočnil seminár pod názvom Heine a my.
  S referátmi a diskusnými príspevkami vystúpili Milan Žitný, Ladislav Šimon, Ľubomír Feldek, Adam Bžoch. Pri príležitosti heineovského výročia sa spomenuli jeho diela, ich preklad do slovenčiny a vplyv jeho poézie na tvorbu súčasných básnikov. Seminár bol veľmi podnetný a napriek pomerne malej účasti verejnosti veľmi zaujímavý a inšpiratívny, poukázal na stále živú prítomnosť H. Heineho nielen v nemeckom jazykovom prostredí. Tu prinášame hlavný referát M. Žitného.
 • Dielo Samuela Becketta v slovenských prekladoch
  V roku 2006 si pripomenieme 100. výročie narodenia írskeho rodáka, spisovateľa a dramatika Samuela Becketta...

 

Revue svetovej literatúry 4/2018

Revue svetovej literatúry 3/2018