REVUE SVETOVEJ LITERATÚRY

Revue svetovej literatúry je obľubeným čítaním viacerých generácií. Publikuje preklady diel zahraničných autorov, predovšetkým z XX. storočia. Prózu, poéziu drámu, eseje, literárnu kritiku, recenzie a kultúrnu publicistiku.

Vydáva Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Časopis vychádza od roku 1965.

Informácie o aktuálnom čísle aj o starších vydaniach nájdete na stránke www.rsl.sk.


 

Logo Európskej platformy pre umelecký preklad Odporúčania Európskej platformy pre umelecký preklad.


 

PREKLADNÍK INFORMAČNÝ BULLETIN SSPUL 1/2006

 

Revue svetovej literatúry 4/2018

Revue svetovej literatúry 3/2018