2 % z dane

Vážení členovia a priaznivci,

aj tento rok máte možnosť podporiť činnosť Spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry poukázaním 2 % zo svojich daní. Získané finančné prostriedky využívame na organizovanie odborných prednášok, kultúrnych podujatí a vydávanie jedinečného časopisu Revue svetovej literatúry.

Ak ste zamestnaní, musíte do 15. 2. 2018 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Vyplnené tlačivo spolu s vyhlásením treba doručiť na daňový úrad do 30. 04. 2018.

Ak si podávate daňové priznanie sami, stačí iba vyplniť príslušné kolónky.

Presný postup a podmienky poukázania dane pre zamestnancov, fyzické aj právnické osoby a potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke rozhodni.sk, prípadne dvepercenta.sk.

Identifikačné údaje prijímateľa:
IČO: 17328501
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
Sídlo: Laurinská 2, 81101 Bratislava, Slovenská republika

Ďakujeme za vašu podporu!

Revue svetovej literatúry 2/2018

Revue svetovej literatúry 1/2018