Dopady Covid-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Ministerstvo kultúry SR uverejnilo na svojej stránke formulár so zámerom zmapovať dopady pandémie Covid-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Za cieľ má:

 1. zistiť, koľko občanov pôsobí v oblasti kultúry (uvádza sa cca 220-tisíc, ale presná štatistika neexistuje),
 2. získať podklady na zmiernenie ekonomických dopadov.

Preto vás všetkých prosíme, aby ste formulár vyplnili, aj keď nemáte nárok na finančnú podporu (napr. dôchodcovia, zamestnanci a pod.) alebo si neplánujete o pomoc požiadať.

Vyplniť formulár

Dôležité: Mnohí umelci majú súbežne rôzne formy príjmov a venujú sa samostatnej zárobkovej činnosti ako živnostníci, SZČO, umelci v slobodnom povolaní, majú s.r.o. a pod., každý z nich by mal formulár vyplniť. Niektorí aj ako fyzická osoba aj ako napr. živnostník a aj za občianske združenia. Kto nemá DIČ, vyplní rodné číslo.

Ako hlavný príjem treba uviesť činnosť, z ktorej máte najvyšší príjem, ale celkový príjem treba uviesť súhrnne zo všetkých činností.

Formulár treba vyplniť online do 19. 10. 2020.

Prikladáme:

 1. Vzor nevyplneného formulára, aby ste sa mohli zorientovať a pripraviť si podklady: daňové priznanie za minulý rok a podklady za tento rok, a to za obdobia: a) marec až september 2019 a b) marec až september 2020. Nie všetky otázky sú povinné, preto ich vyplňte podľa svojho uváženia.
 2. Kódy pre profesie v kultúrnom a kreatívnom priemysle a ich špecifické podskupiny – napr. 2643 – Prekladatelia, tlmočníci, jazykovedci a grafológovia, 2643001 – Prekladateľ cudzích jazykov.
 3. Informácie k formuláru – otázky a odpovede na najčastejšie problémy. Aktuálnu verziu nájdete na stránke MK SR.

Ešte raz vás všetkých prosíme, aby ste formulár čím skôr vyplnili, a to v záujme nás všetkých. Zároveň vás prosíme, aby ste informáciu šírili, lebo profesií pôsobiacich v kultúre je veľa a každý sa o tom nemusí dozvedieť, keďže informácia sa šíri hlavne cez Facebook.

Želáme vám veľa zdravia, fyzického aj duševného, a radosti z tvorivej činnosti.

Oľga Ruppeldtová, za VR SSPUL

Vyplniť formulár

Ukážka nevyplneného formulára [pdf, 248K]
Kódy pre zamestnania v kultúrnom a kreatívnom priemysle [pdf, 332K]
Odpovede na často kladené otázky [pdf, 36K]
Informácia o formulári na stránke Ministerstva kultúry SR


 

Európsky prieskum o pracovných podmienkach umeleckých prekladateľov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

CEATL – Európska rada asociácií umeleckých prekladateľov – v spolupráci so národnými organizáciami, ktoré sú v nej združené, pripravila európsky prieskum o pracovných podmienkach umeleckých prekladateľov v dnešnej dobe.

Prosíme, aby ste si našli čas a vyplnili pripravený dotazník, aby zástupcovia CEATL mohli čím skôr lobovať na európskej aj národnej úrovni za lepšie pracovné podmienky, granty a finančnú podporu pre umeleckých prekladateľov vrátane presadzovania a dodržiavania autorských práv a čo najúčinnejšieho zviditeľnenia umeleckých prekladateľov.

Výsledky prieskumu CEATL poskytne napr. Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru Európskej komisie (EACEA), ktorá riadi a financuje rôzne kultúrne programy EÚ, sprístupní ich aj organizáciám na národnej úrovni, aj tým, ktoré podporujú literatúru a preklad diel do iných jazykov. Údaje určite využijú európske literárne inštitúcie zamerané na podporu národnej literatúry a preklad v zahraničí združené v sieti ENLIT. Veríme, že ich využitie bude všestranné a efektívne.

Dotazník je dostupný do 11. júla 2020 na adrese https://ceatl.eu/limesurvey/index.php/337552?lang=sk a vyplnenie zaberie asi 10 minút. Ak máte otázky, napíšte na working.conditions@ceatl.eu.

Ďakujeme.


 

Umeleckí prekladatelia na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2019

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

naša spoločnosť v rámci cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu aj v roku 2019 predstavuje verejnosti na knižnom veľtrhu Bibliotéka v bratislavskej Inchebe renomovaných slovenských prekladateľov.

Kto „napísal“ vašu obľúbenú knihu po slovensky? Cena Jána Hollého za najlepší umelecký preklad roka 2018 – slovenské Oscary pre najlepších prekladateľov

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu najlepších slovenských prekladov, ktoré získali Cenu Jána Hollého alebo niektorú z prémií Literárneho fondu za umelecký preklad za rok 2018. O svojej práci porozprávajú prekladatelia Lucia Halová, Otakar Kořínek, Stanislava Chrobáková Repar, Katarína Széherová a Elena Flašková.

Moderuje PhDr. Mária Kusá, CSc. Ukážky z diel čítajú prekladatelia.

Čas a miesto konania: štvrtok 7. novembra 2019 od 18.00 do 19.00 na pódiu Literárneho centra 2.

Zoznam všetkých ocenených prekladateľov, prekladateliek, diel a vydavateľov nájdete na stránkach Literárneho fondu.


 

Letná škola prekladu 2019

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
pozývame vás na 41. ročník Letnej školy prekladu

Letná škola prekladu 2019

Úloha a funkcia prekladu v 21. storočí

Kedy:25. – 27. október 2019

Kde: Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Termín podania prihlášky: čím skôr.
Prihlášku (návratku) pošlite e-mailom na adresu: lsp@sspul.skduhanka@gmail.com.

Za záväznú prihlášku považujeme zaplatenie doplatku.

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch:

Program LŠP 2019 [pdf], zmeny vyhradené
Informácie o podmienkach účasti [pdf]
Návratka pre účastníkov [doc]
Informácie o chrane osobných údajov [pdf]

Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia

V spolupráci a s finančnou podporou
LITA - Autorská spoločnosť  Literárny fond


 

Oznam

Letná škola prekladu 2019

Úloha a funkcia prekladu v 21. storočí

Milé kolegyne a kolegovia, program a návratky pre účastníkov zverejníme v najbližších dňoch.

Prikladáme aj prihlášku pre záujemcov o prednesenie príspevku, ešte máme nejaký priestor.

Prihláška pre prednášajúcich [doc]


 

Seminár o najčastejších nedostatkoch prekladov odbornej literatúry

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry pozýva na

Seminár o najčastejších nedostatkoch prekladov odbornej literatúry

Lektorka:PhDr. Sibyla Mislovičová, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 05. 12. 2018 o 15.30 hod.

Kde:Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, V2 – spoločenská miestnosť.

Prosíme záujemcov, aby sa do 30. 11. 2018 prihlásili na e-mail: infosspolsk@gmail.com.


 

Letná škola prekladu 2018

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
pozývame vás na 40. ročník Letnej školy prekladu

Letná škola prekladu 2018

40 rokov Letnej školy prekladu v zrkadle času

Kedy:30. november – 02. december 2018

Kde: Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Oznamujeme vám to, žiaľ, neskoro, lebo sme akciu až doteraz nemali finančne zabezpečenú.

Termín podania prihlášky: čím skôr.
Prihlášku (návratku) pošlite e-mailom na adresu: lsp@sspul.skduhanka@gmail.com.

Za záväznú prihlášku považujeme zaplatenie doplatku.

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch:

Program LŠP 2018 [pdf], zmeny vyhradené
Informácie o podmienkach účasti [pdf]
Návratka pre prednášajúcich [doc]
Návratka pre účastníkov [doc]

Tento projekt finančne podporili
LITA - Autorská spoločnosť  Fond na podporu umenia  Literárny fond
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Umeleckí prekladatelia na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2018

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

naša spoločnosť v rámci cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu aj v roku 2018 predstavuje verejnosti na knižnom veľtrhu Bibliotéka v bratislavskej Inchebe renomovaných slovenských prekladateľov.

Revue svetovej literatúry – Okná stále dokorán

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu časopisu Revue svetovej literatúry. O obsahu čísel Revue svetovej literatúry, ktoré vychádzajú v roku 2018, porozprávajú zostavovateľky čísla o humore v literatúre – Lucia Halová a Barbora Kráľová, zostavovateľ talianskeho čísla – František Hruška a zostavovateľka francúzskeho čísla – Katarína Bednárová.

Moderuje šéfredaktorka Gabriela Magová.

Čas a miesto konania: nedeľa 11. novembra 2018 od 15.00 do 16.00 na pódiu Literárneho centra 2.

Kto „napísal“ vašu obľúbenú knihu po slovensky? Cena Jána Hollého za najlepší umelecký preklad roka 2017 – slovenské Oscary pre najlepších prekladateľov

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu najlepších slovenských prekladov za rok 2017, ktoré získali Cenu Jána Hollého alebo niektorú z prémií. O svojej práci porozprávajú prekladatelia Jana Kantorová Báliková, Marián Hatala, Ján Štrasser a Viera Hegerová, držiteľka Ceny Blahoslava Hečka za celoživotné dielo za rok 2017.

Moderuje PhDr. Mária Kusá, CSc. Ukážky z diel čítajú prekladatelia.

Čas a miesto konania: nedeľa 11. novembra 2018 od 16.00 do 17.00 pódiu Literárneho centra 2.

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Medzinárodný seminár prekladu fínskej literatúry do slovenčiny

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry vás pozýva na

Medzinárodný seminár prekladu fínskej literatúry do slovenčiny

Kedy: 09. 11. 2018 – 11. 11. 2018

Kde: Hotel Sebastian u Hoffera, Dukelská 4, Modra

Program seminára [pdf]

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Preklad dramatických a audiovizuálnych diel v európskom kontexte

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na seminár v rámci cyklu

Špecifické prekladanie dramatických diel

Tento rok sa budeme znova venovať prekladu dramatických aj audiovizuálnych diel, analýze prekladu divadelných hier uvádzaných v slovenských divadlách a situácii v audiovizuálnom priestore.
Príspevky prednesú Miroslava Brezovská, Zuzana Drábeková a Emília Perez.
Na záver sa koná diskusia.

Kedy: 14. 12. 2017 od 16.00 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť SSPUL, Laurinská 2, Bratislava, 4. poschodie.

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Nájdené v preklade

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Nájdené v preklade

Prednáša:PhDr. Katarína Kálmánová, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 07. 12. 2017 od  16.30 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Terminologická databáza

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Terminologická databáza

Prednáša:Mgr. Jana Levická, PhD, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 05. 12. 2017 od  16.30 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Preberanie a adaptácia pojmov z orientálnych jazykov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Preberanie a adaptácia pojmov z orientálnych jazykov

Prednáša:PhDr. Anna Rácová, CSc., Ústav orientalistiky SAV

Kedy: 23. 11. 2017 od  16.30 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Viacjazyčná Bratislava

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Viacjazyčná Bratislava

Prednáša:Mgr. Lucia Molnár Satinská, PhD., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 16. 11. 2017 od  16.30 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Umeleckí prekladatelia na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2017

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

naša spoločnosť v rámci cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu aj v roku 2017 predstavuje verejnosti na knižnom veľtrhu Bibliotéka v bratislavskej Inchebe renomovaných slovenských prekladateľov.

Slovenská Nobelova cena za umelecký preklad – Cena Jána Hollého za najlepší umelecký preklad roka 2016

Ktorý prekladateľ by nechcel prekladať dielo autora oceneného Nobelovou cenou? Príďte si pohovoriť o hviezdnych či celkom obyčajných ambíciách slovenských majstrov umeleckého prekladu. Ocenení boli: Katarína Jusková, Otto Havrila, Vladislav Gális, Jozef Kot, Otakar Kořínek, Ján Štrasser, Marián Hatala a Martin Kubuš. O redakčnej spolupráci s ocenenými prekladateľmi porozpráva prekladateľka a redaktorka Anna Šikulová. Pocta patrí aj Viliamovi Turčánymu, držiteľovi Ceny Blahoslava Hečka za celoživotné dielo za rok 2016, a Petrovi Kerlikovi, držiteľovi prémie in memoriam.

Moderuje Zuzana Belková. Ukážky z diel čítajú prekladatelia.

Čas a miesto konania: štvrtok 9. novembra 2017 o 19.00 v Programovom centre 1.

Revue svetovej literatúry vstupuje do digitálnej éry – Okná stále dokorán

Klenot medzi časopismi v celosvetovom meradle sa určite nestratí ani v búrlivej digitálnej ére. Krédo Okná stále dokorán napĺňa od svojho vzniku. O obsahu čísel Revue svetovej literatúry, ktoré vychádzajú v roku 2017, porozpráva šéfredaktorka Gabriela Magová, Redaktorka Lucia Halová, prekladateľ Miloš Švantner ako aj zostavovatelia a zostavovateľky fínskeho (pri príležitosti storočnice nezávislého Fínska) – Zuzana Drábeková, poľského – Patrik Oriešek, amerického – Ivana Hostová a moldavského čísla – Eva Kenderecsy.

Čas a miesto konania: piatok 10. novembra 2017 o 19.00 v Programovom centre 1.

Program a ďalšie informácie nájdete na stránke knižného veľtrhu Bibliotéka.

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Mimoriadne výročné zhromaždenie

Vážené členky a členovia,
pozývame vás na mimoriadne výročné zhromaždenie

Kedy:13. október 2017 o 17:00

Kde: Malá scéna STU, Dostojevského rad 7, Bratislava

 • Otvorenie a privítanie hostí – PhDr. Dáša Zvončeková
 • Správa o činnosti a aktuálnej situácii SSPUL – Mgr. Oľga Ruppeldtová
 • Úprava stanov SSPUL
 • Diskusia
 • Záver schôdze spojený s občerstvením

Vopred vám ďakujeme za účasť.

Oľga Ruppeldtová
za VR SSPUL


 

Letná škola prekladu 2017

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
pozývame vás na 39. ročník Letnej školy prekladu

Letná škola prekladu 2017

Tvorivosť v preklade a digitálna revolúcia

Kedy:27. – 29. október 2017

Kde: Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Termín podania prihlášky: 13. október 2017
Prihlášku (návratku) pošlite e-mailom na adresu: lsp@sspul.sk

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch:

Program LŠP 2017 [pdf]
Informácie o podmienkach účasti [pdf]
Návratka [doc]

Hlavný partner projektu:
Fond na podporu umenia
Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Ďalší partneri:
Európska komisia  Literárny fond


 

Opustila nás Jarmila Samcová

Prekladateľka a redaktorka Jarmila Samcová 20. augusta 2017 nás opustila prekladateľka a dlhoročná šéfredaktorka Revue svetovej literatúry Jarmila Samcová.

Rozlúčka sa konala v piatok 25. augusta 2017 v Bratislave v kruhu rodiny a najbližších.


 

Prezentácia Revue svetovej literatúry 4/2016

Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského,
Revue svetovej literatúry
a Galéria mesta Bratislavy

si Vás dovoľujú srdečne pozvať na prezentáciu štvrtého minuloročného čísla časopisu Revue svetovej literatúry, venovaného textom, ktoré vznikli vďaka inšpiračnému vyžarovaniu románu Miguela de Cervantesa y Saavedru: Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha.

Kedy: 19. 04. 2017 o 18.00 hod.

Kde: Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, Bratislava.

Po prezentácii vás pozývame na čašu vína, ktorú ponúka Španielske veľvyslanectvo v Bratislave.

Tento projekt podporili
Fond na podporu umenia  Galéria mesta Bratislavy  Bratislava  Španielske veľyslanectvo
v Bratislave


 

Krásne Vianoce a šťastný nový rok!

Prianie krásnych Vianoc a šťastného
nového roka 2017


 

Pozvánka: Aktuálne výskumy tvorenia slov a morfematiky slovenčiny

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Aktuálne výskumy tvorenia slov a morfematiky slovenčiny

Prednáša:doc. Mgr. Martin Ološtiak, PhD., Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Kedy: 08. 12. 2016 od  16.30 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Cieľom prednášky je predstaviť výsledky výskumov súčasnej slovakistiky v oblasti tvorenia slov a morfematiky, konkrétne hlavné publikačné výstupy prešovskej slovakistiky:

 1. Slovník koreňových morfém slovenčiny (3. vyd., 2012) – zachytáva cca 65 000 morfematicky segmentovaných lexikálnych jednotiek, ktoré sú usporiadané podľa slovotvorných vzťahov do slovotvorných hniezd.
 2. Kompozitá v slovenčine (Vužňáková, 2012) – ide o prvú samostatnú monografiu o zložených slovách v slovenčine. Pozornosť sa v nej venuje kompozitám z významovej, formálnej, ako aj z komunikačno-pragmatickej stránky.
 3. Retrográdny morfematický slovník slovenčiny (Ološtiak – Genči – Rešovská, 2015). Toto lexikografické dielo ponúka retrográdne usporiadaných a zároveň morfematicky segmentovaných cca 80 000 lexikálnych jednotiek.
 4. Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine (Ološtiak a kol., 2015) – kolektívna monografia, v ktorej sa pozornosť venuje vybratým aspektom tvorenia slov  slovenčine – primárne v oblasti jej spisovnej variety, sekundárne (vôbec však nie okrajovo) aj v ostatných varietách. Na metodologickom podloží teórie lexikálnej motivácie sa sústredene analyzujú tieto javy: dejiny slovenskej derivatológie, onomaziológia, formálno-procesuálne aspekty, slovotvorná morfonológia, slovotvorná paradigmatika, slovotvorba vybratých slovných druhov, slovotvorná motivácia v kontexte lexikálnej motivácie, slovotvorba a lexikografia, slovotvorba a kognitívna a korpusová lingvistika.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Pozvánka: Ako používať rodovo vyvážený jazyk

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Ako používať rodovo vyvážený jazyk

Prednáša:PhDr. Jana Cviková, PhD

Kedy: 21. 11. 2016 od  16.30 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

V prednáške sa Jana Cviková zameria na to, čo je to rodovo vyvážený jazyk. Rodovo vyvážené používanie jazyka úzko súvisí s presadzovaním rodovej rovnosti – je nástrojom aj indikátorom stavu rodovej rovnosti v danej spoločnosti. Rodovo vyvážený jazyk nediskriminuje, nevylučuje, neznevažuje žiadne osoby alebo skupiny osôb na základe rodu. Inými slovami, spôsob, akým o javoch, veciach, vzťahoch a osobách hovoríme, aký jazyk na ich označovanie používame, nielenže prezrádza mnoho o našom vnímaní daného javu, veci, vzťahu či osoby, ale toto vnímanie aj významne ovplyvňuje. No a keďže jazyk je vecou spoločenskej dohody a produktom kultúry v najširšom slova zmysle, kadečo prezrádza o spoločnosti, v ktorej žijeme.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Pozvánka: Stručný etymologický slovník slovenčiny

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Stručný etymologický slovník slovenčiny

Prednáša:PhDr. Ľubor Králik, CSc.

Kedy: 16. 11. 2016 od  16.30 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Dr. Ľubor Králik predstaví Stručný etymologický slovník slovenčiny, ktorý prináša informácie o pôvode viac ako 10 tisíc slov patriacich do slovnej zásoby súčasného slovenského spisovného jazyka (výrazy zachované ešte z praslovanského obdobia, slová vzniknuté počas vývinu slovenčiny ako samostatného slovanského jazyka, výrazy prevzaté v rôznych historických obdobiach z rôznych cudzích jazykov).

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Umeleckí prekladatelia na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2016

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

naša spoločnosť v rámci cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu aj v roku 2016 predstavuje verejnosti na knižnom veľtrhu Bibliotéka v bratislavskej Inchebe renomovaných slovenských prekladateľov.

Slovenský Oscar - Cena Jána Hollého za najlepší umelecký preklad roka 2015

Príďte si pohovoriť o práci prekladateľa s Ladislavom Šimonom, Martinom Kubušom, Evou Melichárkovou a Jánom Vilikovským, držiteľom Ceny Blahoslava Hečka za celoživotné dielo za rok 2016.

Moderuje Zuzana Belková. Ukážky z diel čítajú prekladatelia.

Čas a miesto konania: štvrtok 10. 11. 2016, programové centrum 2 od 18.00 do 20.00 hod.

Najnovší Harry Potter a iné detské vychytávky

Bestsellery literatúry pre deti a mládež. O svojej práci na preklade diela Harry Potter a prekliate dieťa od Johna Tifannyho, Jacka Thorna a Joanne K. Rowlingovej porozpráva Oľga Kralovičová. Alica Kulihová sa podelí o zážitky pri preklade kníh pre detského čitateľa od chorvátskeho autora Zvonimira Baloga. Moderuje Zuzana Belková.

Čas a miesto konania: nedeľa 13. 11. 2016, programové centrum 2 od 14.00 do 15.00 hod.

Novinky zo svetovej literatúry
Čo prináša Revue svetovej literatúry v tomto roku

O obsahu čísel Revue svetovej literatúry, ktoré vychádzajú v roku 2016, porozpráva dlhoročná bývalá šéfredaktorka Jarmila Samcová a nová šéfredaktorka Gabriela Magová, ako aj zostavovateľky Jana Cviková, Lucia Halová, Barbora Kráľová a Paulína Šišmišová. Pripomenieme si aj 400. výročie úmrtia Miguela de Cervantesa. Moderuje Oľga Ruppeldtová.

Čas a miesto konania: nedeľa 13. 11. 2016, programové centrum 2 od 15.00 do 16.00 hod.

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Pozvánka: Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine

Prednáša:Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., Katedra slovenského jazyka FiFUK

Kedy: 3. 11. 2016 od  16.30 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Letná škola prekladu 2016

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
pozývame vás na 38. ročník Letnej školy prekladu

Letná škola prekladu 2016

Jazyková a kultúrna rozmanitosť v preklade a využitie nových technológií

Kedy:28. – 30. október 2016

Kde: Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Termín podania prihlášky: 24. október 2016
Prihlášku (návratku) pošlite e-mailom na adresu: lsp@sspul.sk

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch:

Program LŠP 2016 [pdf]
Informácie o podmienkach účasti [pdf]
Návratka [doc]

Tento projekt finančne podporili
Európska komisia  LITA - Autorská spoločnosť  Fond na podporu umenia  Literárny fond


 

Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu prekladateľov!

Pohľadnica k Medzinárodnému dňu prekladateľov 2016 od CEATL


 

Oznam: Letná škola prekladu 2016

Letná škola prekladu 2016

Jazyková a kultúrna rozmanitosť v preklade a využitie nových technológií

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
38. ročník Letnej školy prekladu sa koná
28. – 30. októbra 2016
Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Upozorňujeme, že dĺžka Letnej školy prekladu bude závisieť od získaných finančných prostriedkov, o čom vás budeme informovať.

Záväzné prihlášky s témou prednášky a krátkou anotáciou očakávame najneskôr do 10. septembra 2016 na e-mailovej adrese lsp@sspul.sk. Viac informácií nájdete v priloženej výzve.

Výzva pre prednášajúcich [PDF]
Prihláška pre prednášajúcich [PDF]


 

Spomienkový koncert na Petra Kerlika

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,
spevácky zbor Technik-Akademik pozýva na spomienkový koncert na nášho kolegu a priateľa Petra Kerlika.

Kedy: 29. 5. 2016 od 19.00 hod.

Kde: Kostol Ducha Svätého, M. Sch. Trnavského 19, Bratislava.

Na koncerte odznejú diela skladateľov F. S. Rusco, C. Saint-Saëns, Franz Schubert a W. A. Mozart. Miešaný zbor diruguje Pavol Procházka.


 

Odišiel Vladimír Oleríny

So zármutkom vám oznamujeme, že dňa 29. apríla 2016 vo veku nedožitých 95 rokov odišiel profesor Vladimír Oleríny, významná osobnosť španielskej hispanistiky.

Posledná rozlúčka bude v piatok 6. mája 2016 o 11.45 hod. v bratislavskom krematóriu.


 

Odišiel Peter Kerlik

Peter Kerlik

novinár, redaktor, kultúrny a politický pracovník, diplomat a prekladateľ
* 4. júla 1946 v Stanči
† 1. marca 2016 v Bratislave

Prekladateľ Peter Kerlik Narodil sa v obci Stanča neďaleko Trebišova. V roku 1972 absolvoval odbor knihovníctvo a svetová literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Najskôr pracoval ako knihovník v Lyceálnej knižnici SAV, v r. 1975 – 1980 a 1983 – 1989 bol redaktorom Revue svetovej literatúry, v r. 1980 – 1983 pôsobil ako lektor slovenského a českého jazyka na univerzite v Jyväskylä vo Fínsku. V roku 1989 spolupracoval ako redaktor so Štúdiom L+S, v r. 1989 – 1990 zastával na Ministerstve kultúry post poradcu ministra, v r. 1990 – 1992 bol veľvyslancom ČSFR vo Fínsku, po návrate pôsobil ako asistent riaditeľa divadla Astorka a redaktor časopisu Mosty. V r. 1995 – 2002 pracoval ako tlačový a politický asistent veľvyslanectva Veľkej Británie v Bratislave, v r. 2002 – 2003 ako generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a štátny radca Odboru strategických činností Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Od roku 2003 bol aktívny ako novinár, prekladateľ, tlmočník a príležitostne aj ako herec.

Peter Kerlik sa vo svojej prekladateľskej tvorbe zameriaval najmä na prózu a drámu severských literatúr, prekladal fínsku, fínskošvédsku, nórsku, dánsku, švédsku a anglofónnu literatúru. Prekladať začal už počas štúdií a jeho jazykové nadanie a práca so slovom sa mu stala povolaním aj koníčkom. Začal prekladmi významných predstaviteľov modernej severskej klasiky (S. Undsetová, K. Holter, A. Sandemose). Venoval sa aj prekladom kníh pre deti a mládež. Preložil viaceré svetové bestsellery. Jeho prekladateľské aktivity v poslednom období zahŕňali aj diela encyklopedického a životopisného charakteru, napr. Staroveké civilizácie.

Veľkú pozornosť venoval dráme, v poslednom desaťročí sa vyprofiloval ako prekladateľ dramatika B. Ahlforsa. Z jeho tvorby preložil rad divácky príťažlivých hier: Divadelná komédia, Ale, ale, pani plukovníková, IluzionistiPosledná cigara, ktoré sa hrali takmer vo všetkých divadlách na Slovensku.

Ako redaktor Revue svetovej literatúry Peter Kerlik takmer 15 rokov spoluvytváral smerovanie časopisu, a teda sprostredkovane aj smerovanie prekladateľskej tvorby na Slovensku. S touto činnosťou sa viaže jeho bibliografická aktivita, keďže postupne zostavoval bibliografie časopisu za každý ročník. V obsiahlej Bibliografii Revue svetovej literatúry 1965 – 2004 prezentuje súpis vyše 8-tisíc bibliografických záznamov prekladov, ktoré poskytujú nenahraditeľný zdroj informácií pre výskum dejín a recepcie umeleckého prekladu na Slovensku. Bibliografiu ročníka 2015 odovzdal len prednedávnom…

V roku 2012 bolo Petrovi Kerlikovi udelené vysoké štátne vyznamenanie Rytier 1. triedy Rádu fínskej bielej ruže.

V odchádzajúcom Petrovi Kerlikovi stráca slovenská kultúra vzácneho človeka, priateľa a všestranného odborníka.

Posledná rozlúčka sa uskutoční 10. marca 2016 o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina a priatelia


Viac >>

 

Revue svetovej literatúry 4/2018

Revue svetovej literatúry 3/2018